sponsoren

Buurtvereniging Hoogveld
De parkschool
DJ Bas
Facebook
FP Fotografie Puth
Hensgens
Basisschool Loedoes
Merkwaardig
MIK Kinderopvang
Mulders Berg- en Wandelsport
Renoco
Scouting St. Salvius
Sittard-Geleen
Zwemschool Spetters
Voetbalvereniging Sittard
Winkelcentrum Limbrichterveld
 
 
Hoeveel kilometer loop jij?
home  > richtlijnen

Richtlijnen

reglementen

De avondvierdaagse wordt een succes als we ons allemaal aan een aantal regels houden.

 1. Inschrijving kan onafhankelijk van de afstand.
 2. De afstanden hebben een marge van +/- 1 km
 3. Inschrijven gebeurt individueel.
 4. Betaling dient te gebeuren bij inschrijving.
 5. Gestart wordt vanaf het terrein van Voetbalvereniging Sittard (VVS), Bradleystraat 21 in Sittard.
 6. U wordt geacht de aanwijzingen van de organisatie en haar verkeersregelaars, te allen tijde op te volgen (voor, tijdens en na de tocht).
 7. Deelnemers laten geen etensresten, verpakkingen etc. rondzwerven. Gooi het in de daarvoor bestemde prullenbakken of neem het afval mee naar huis. De organisatie zet afvalbakken neer op de start- en finishlocatie en op de rustplaatsen.
 8. Deelnemers dienen op de hoogte te zijn van de geldende verkeersregels. Neem geen en creëer geen onnodig risico, dus niet op de straat lopen als er een stoep is en rood betekent nog steeds stoppen!
 9. Het is niet mogelijk om tijdens de avondvierdaagse medailles te ruilen.
 10. Honden mogen kort aangelijnd worden meegenomen.
 11. Deelname kost €5,-; voor bepaalde groepen geldt een korting.
 12. Er kan worden aangemeld voor de volledige vierdaagse en voor één dag.
 13. Een deelnemer krijgt een vierdaagsemedaille als de stempelkaart met de juiste stempels kan worden overgedragen.
 14. Wandelaars dienen te vertrekken tussen 18.00 en 18.30 uur.
 15. Wandelaars dienen voor 21.30 uur binnen te zijn.
 16. Deelname aan de Avondvierdaagse Sittard is op eigen risico. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor opgelopen letsel of schade tijdens of als gevolge van de Avondvierdaagse Sittard.
 17. Tijdens de avondvierdaagse maakt de organisatie foro's van het evenement en de deelnemers. Indien een deelnemers niet bij inschrijving bezwaar maakt tegen het gebruik van foto's waarop deze herkenbaar is afgebeeld, mag de organisatie deze foto's gebruiken op haar website, social media en voor andere promotionele doeleinden.